Zpět do obchodu

Registrace

Pravidla soutěže

SOUTĚŽ O KOŽENOU ZIMNÍ OBUV BEDA (zima 2021)

 1. ORGANIZÁTOR A POŘADATEL SOUTĚŽE    

Organizátorem a pořadatelem soutěže je BEDA, s. r. o., Přibická 844, 691 25, Vranovice, zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 84284, DIČ: CZ03278336 (dále jen „organizátor”).

 1. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá od 23. října 2021 do půlnoci 1. listopadu 2021 na území České republiky prostřednictvím sociální sítě Facebook.

 1. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území ČR, případně SR, která splní nastavená pravidla soutěže. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi soutěže, či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu blízkém. Soutěžící musí mít zřízen účet na sociální síti Facebook a musí dodržovat veškerá pravidla použití sítě Facebook -> https://www.facebook.com/legal/terms.
Do soutěže o výhru mohou být zařazeni jen ti, kteří splňují výše uvedené podmínky.

 1. JAK SOUTĚŽIT

Úkolem soutěžícího je dát „like” k příspěvku, jehož se soutěž týká, a vložit pod příspěvek komentář dle instrukcí uvedených v popisku u daného příspěvku. Po ukončení soutěže budou náhodně vybráni zástupcem organizátora soutěže tři výherní komentáře zahrnující odpověď na soutěžní otázku. 

 1. VÝHERCI

Výhercem soutěže se stanou tři autoři komentářů, které budou náhodně vybráni (viz. bod 4). S těmito výherci se prostřednictvím Facebooku následně spojíme. 

 1. VÝHRA   

1 pár zimního koženého modelu BEDA BAREFOOT (model BF 0001/MK vel. 20-38, model BF 0001/W/MK vel. 20-38, model BF 0001/MK/Y vel. 25-38, model BF 0001/W/MK/Y vel. 25-38, model BF 0004/VMK vel. 24-38 nebo model BF 0004/W/VMK vel. 24-38) dle vlastního výběru, viz. aktuální produktová nabídka organizátora soutěže (tj. modely zahrnuté v rámci kolekce ZIMA 2021). V případě výhry si může výherce vybrat jakoukoliv z nabízených barev v rámci vybraného modelu, velikost, v rámci které je vybraný model vyráběn, a typ vybraného modelu obuvi (tj. model s tkaničkami nebo suchým zipem). Následně bude výherci vybraný model vyroben (ve lhůtě 5-10 pracovních dnů) a zdarma zaslán. 

 1. OZNÁMENÍ VÝHERCŮ 

Výherci budou vyhlášeni v komentáři u soutěžního příspěvku nejpozději dne 3. listopadu 2021. Výherci budou také následně na přímo osloveni prostřednictvím Facebooku organizátorem kvůli výběru a předání výhry. 

 1. PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHRY

Výhry účastníků, které z důvodů spočívajících nikoli na straně organizátora nebude možné doručit, nebudou předány a nárok na ně zaniká. Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost, ani místo nich požadovat jiné plnění. Nárok na výhru zaniká i v případě, že výherce do 3 dní od oznámení výherců neposkytne svou doručovací adresu, na kterou mu má být výhra zaslána. (Organizátor soutěže shromažďuje jména a poskytnuté doručovací adresy výherců výhradně za účelem odeslání výhry soutěžícím, a to po dobu nezbytně nutnou pro odeslání a doručení výhry).

 1. OSTATNÍ PODMÍNKY A USTANOVENÍ

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoli ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Facebooku -> www.facebook.com/bedaczechshoes. Bude-li mít organizátor soutěže oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé či nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, bude soutěžící ze soutěže vyloučen. Totéž platí i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jenž je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé a férové soutěže. Organizátor soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži. Organizátor dále neodpovídá za škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoliv soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat na jeho účtu na Facebooku, jeho nárok na soutěžní výhru zaniká (nepřevzatá výhra propadá organizátorovi soutěže). Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. Tato soutěž není nikterak sponzorována nebo přidružená k sociální síti Facebook.   

Ve Vranovicích dne 23. října 2021 

__________________________________________________________________________________________________________________

SOUTĚŽ O BEDA PŘEZŮVKY/TENISKY (léto 2021)

 1. ORGANIZÁTOR A POŘADATEL SOUTĚŽE  

Organizátorem a pořadatelem soutěže je BEDA, s. r. o., Přibická 844, 691 25, Vranovice, zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 84284, DIČ: CZ03278336 (dále jen „organizátor”).

 1. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá od 1. 7. 2021 do půlnoci 25. 8. 2021 na území České republiky prostřednictvím sociální sítě Facebook.

 1. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území ČR, případně SR, která splní nastavená pravidla soutěže. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi soutěže, či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu blízkém. Soutěžící musí mít zřízen účet na sociální síti Facebook a musí dodržovat veškerá pravidla použití sítě Facebook -> https://www.facebook.com/legal/terms.
Do soutěže o výhru mohou být zařazeni jen ti, kteří splňují výše uvedené podmínky.

 1. JAK SOUTĚŽIT

Úkolem soutěžícího je dát „like” k příspěvku, jehož se soutěž týká, a vložit pod příspěvek komentář dle instrukcí uvedených v popisku u daného příspěvku. Po ukončení soutěže bude náhodně vybráno zástupcem organizátora soutěže pět výherních komentářů zahrnující odpověď na soutěžní otázku. 

 1. VÝHERCI

Výhercem soutěže se stane pět autorů komentářů, které budou náhodně vybráni (viz. bod 4). S těmito výherci se prostřednictvím Facebooku následně spojíme. *V případě, že bude v rámci těchto pěti náhodně vybraných (výherních) komentářů označena nějaká osoba (v každém komentáři lze označit max. 1 osobu - dobrovolné), výhercem soutěže se automaticky stává i tato osoba.       

 1. VÝHRA   

1 pár BEDA BAREFOOT přezůvek (model BF 060010/W či BF 060010/W/SLIM) nebo 1 pár BEDA BAREFOOT tenisek (model BF 0001/TEX či BF 0001/TEX/W) dle vlastního výběru, viz. aktuální produktová nabídka organizátora soutěže. V případě výhry si může výherce vybrat motiv, velikost (22-38 u přezůvek / 20-38 u textilních tenisek) a typ vybraného modelu obuvi (přezůvky širší nebo užší typ / tenisky na tkaničky či suchý zip). 

 1. OZNÁMENÍ VÝHERCŮ

Výherci budou vyhlášeni v komentáři u soutěžního příspěvku nejpozději dne 27. 8. 2021. Výherci budou také následně na přímo osloveni prostřednictvím Facebooku organizátorem kvůli výběru a předání výhry.

 1. PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHRY

Výhry účastníků, které z důvodů spočívajících nikoli na straně organizátora nebude možné doručit, nebudou předány a nárok na ně zaniká. Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost, ani místo nich požadovat jiné plnění. Nárok na výhru zaniká i v případě, že výherce do 3 dní od oznámení výherců neposkytne svou doručovací adresu, na kterou mu má být výhra zaslána. (Organizátor soutěže shromažďuje jména a poskytnuté doručovací adresy výherců výhradně za účelem odeslání výhry soutěžícím, a to po dobu nezbytně nutnou pro odeslání a doručení výhry).

 1. OSTATNÍ PODMÍNKY A USTANOVENÍ

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoli ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Facebooku -> www.facebook.com/bedaczechshoes. Bude-li mít organizátor soutěže oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé či nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, bude soutěžící ze soutěže vyloučen. Totéž platí i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jenž je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé a férové soutěže. Organizátor soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži. Organizátor dále neodpovídá za škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoliv soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat na jeho účtu na Facebooku, jeho nárok na soutěžní výhru zaniká (nepřevzatá výhra propadá organizátorovi soutěže). Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. Tato soutěž není nikterak sponzorována nebo přidružená k sociální síti Facebook.   

Ve Vranovicích dne 1. 7. 2021

__________________________________________________________________________________________________________________

SOUTĚŽ O BEDA CELOROČKY (jaro 2021)

 1. ORGANIZÁTOR A POŘADATEL SOUTĚŽE

Organizátorem a pořadatelem soutěže je BEDA, s. r. o., Přibická 844, 691 25, Vranovice, zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 84284, DIČ: CZ03278336 (dále jen „organizátor”).

 1. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá od 20. 2. 2021 do půlnoci 21. 3. 2021 na území České republiky prostřednictvím sociální sítě Facebook.

 1. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území ČR, případně SR, která splní nastavená pravidla soutěže. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi soutěže, či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu blízkém. Soutěžící musí mít zřízen účet na sociální síti Facebook a musí dodržovat veškerá pravidla použití sítě Facebook -> https://www.facebook.com/legal/terms.
Do soutěže o výhru mohou být zařazeni jen ti, kteří splňují výše uvedené podmínky.

 1. JAK SOUTĚŽIT

Úkolem soutěžícího je dát „like” k příspěvku, jehož se soutěž týká, a vložit pod příspěvek komentář dle instrukcí uvedených v popisku u daného příspěvku. Po ukončení soutěže budou náhodně vybráni zástupcem organizátora soutěže tři výherní komentáře zahrnující správnou odpověď na soutěžní otázku.

 1. VÝHERCI

Výhercem soutěže se stanou tři autoři komentářů, kteří budou náhodně vybráni (viz. bod 4). S těmito výherci se prostřednictvím Facebooku následně spojíme. *V případě, že bude v rámci těchto tří náhodně vybraných (výherních) komentářů označena nějaká osoba (v každém komentáři lze označit max. 1 osobu - dobrovolné), výhercem soutěže se automaticky stává i tato osoba.  

 1. VÝHRA

1 pár kožené celoroční obuvi BEDA (model BF 0001/W/N) dle vlastního výběru (barva, velikost 20-38, typ zapínání – suchý zip či tkaničky), viz. aktuální produktová nabídka organizátora (kolekce jaro/léto 2021).

 1. OZNÁMENÍ VÝHERCŮ

Výherci budou vyhlášeni v komentáři u soutěžního příspěvku dne 22. 3. 2021. Výherci budou také následně na přímo osloveni prostřednictvím Facebooku organizátorem kvůli výběru a předání výhry.

 1. PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHRY

Výhry účastníků, které z důvodů spočívajících nikoli na straně organizátora nebude možné doručit, nebudou předány a nárok na ně zaniká. Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost, ani místo nich požadovat jiné plnění. Nárok na výhru zaniká i v případě, že výherce do 3 dní od oznámení výherců neposkytne svou doručovací adresu, na kterou mu má být výhra zaslána. (Organizátor soutěže shromažďuje jména a poskytnuté doručovací adresy výherců výhradně za účelem odeslání výhry soutěžícím, a to po dobu nezbytně nutnou pro odeslání a doručení výhry).

 1. OSTATNÍ PODMÍNKY A USTANOVENÍ

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoli ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Facebooku -> www.facebook.com/botybeda. Bude-li mít organizátor soutěže oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé či nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, bude soutěžící ze soutěže vyloučen. Totéž platí i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jenž je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé a férové soutěže. Organizátor soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži. Organizátor dále neodpovídá za škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoliv soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat na jeho účtu na Facebooku, jeho nárok na soutěžní výhru zaniká (nepřevzatá výhra propadá organizátorovi soutěže). Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. Tato soutěž není nikterak sponzorována nebo přidružená k sociální síti Facebook.

Ve Vranovicích dne 20. 2. 2021

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení