Zpět do obchodu

Registrace

FAQ

 

Co znamenají jednotlivé zkratky v názvech našich modelů? 

W = suchý zip (pokud je v názvu modelu uvedeno ,,W” jde o model na suchý zip (např. BF 0001/W/M), pokud „W” v názvu modelu uvedeno není (např. BF 0001/M), jde o model na tkaničky („W” v tomto případě nijak nesouvisí s šířkou obuvi)

M = membrána (pokud je v názvu modelu uvedeno ,,M” jde o model s membránou (např. BF 0001/W/M)

/2 = pokud je v názvu kožených modelů uvedeno „/2”, jde o model s užším střihem v oblasti kotníku, např. BF 0001/W/M/2 (pokud „/2” v názvu modelu uvedeno není, jde o standardní střih). Aktuálně je možné volit mezi standardním a užším střihem v oblasti kotníku pouze u kotníčkového koženého modelu (rozdíl je však pouze ve střihu v oblasti kotníku, vnitřní rozměry (délka, šířka) jsou pro obě varianty kotníčkového koženého modelu totožné). Všechny naše ostatní barefoot modely jsou momentálně vyráběny vždy jen v jednom provedení (střihu) a nelze u nich volit mezi standardním střihem či střihem užším (přesto i v rámci těchto modelů má každý z nich své vlastní konstrukční řešení a jsou modely, které jdou na užší kotník dotáhnout lépe, než modely jiné)  

SO = hladká kůže + okop (např. BF 0001/W/M/SO = suchý zip, membrána, hladká kůže + okop; BF 0001/W/M/SO/2 = suchý zip, membrána, hladká kůže + okop, užší střih; BF 0001/M/SO = tkaničky, membrána, hladká kůže + okop, atd.)

NUB = nubuk + okop (např. BF 0001/W/M/NUB = suchý zip, membrána, nubuk + okop)

*Pokud není v názvu KOŽENÉHO modelu uvedeno „SO” či „NUB” je model vždy vyroben z velurové kůže.

N = nízký (střih) – např. BF 0001/W/N = suchý zip, nízký střih, velurová kůže; BF 0001/W/N/SO = suchý zip, nízký střih , hladká kůže + okop; BF 0001/N – tkaničky, nízký střih, velurová kůže, apod.

BA = balerínky (textil) – např. BF 0001/BA či BF 060010/BA

BA/K = balerínky (kůže) – např. BF 0001/BA/K

ST/BA = balerínky (síťovina) – např. BF 0001/ST/BA

V = vyšší (např. BF 060754/V – kotníčkové kožené capáčky na tkaničky) 

TS = kůže s motivem, nebo třpytivá kůže (např. BF 060754/W/N/TS – kožené capáčky s motivem, nízkého střihu a na suchý zip; model BF 0001/W/M/TS, atd.)

SD = sandálky (např. BF 0001/SD/W) 

NP = neopren (např. BF 0001/SD/W/NP)

SK = kombinace síťoviny a dalšího materiálu (kůže či syntetika) – např. BF 0003/SK/W

1W = jeden suchý zip (packa) – např. BF 0001/SK/1W

ST = síťovina (např. BF 0001/ST/W – síťované tenisky na suchý zip)

O = okop (např. BF 0001/ST/W/O – síťované tenisky na suchý zip s okopem)

SOFT = softshell (např. BF 0001/W/N/SOFT)

VGN = pletenina (např. BF 0001/VGN/W)

TEX = textil (např. BF 0001/TEX/W)

OP = opatek (obuv je vyrobena se zpevněným opatkem, např. BF 060010/W/OP, BF 0001/W/M/OP, atd.)

02/SLIM = slim přezůvky (BF 060010/W/02/SLIM) – aktuálně jediný model z naší nabídky, který má užší vnitřní rozměry oproti všem ostatním modelům, a to i v prstové části

PF = perforace (děrování) – např. BF 060010/W/PF

KK = kůže + kůže (např. dospělácký model BF 0002/KK)

MK (případně VMK) = membrána + kožíšek (týká se zimních modelů – např. BF 0001/W/MK či BF 0004/W/VMK)

Y = model se 3 suchými zipy (např. zimní model BF 0001/W/MK/Y)

PR2 = na boku obuvi jsou aplikovány dva proužky (reflexní prvky) - např. model BF 0001/W/N/PR2

NL = na obuvi není použita přírodní kůže (např. zimní model BF 0004/W/MK/NL) 

1WE = elastické tkaničky + jeden suchý zip (např. textilní model BF 0001/TEX/1WE) 

Více informací k jednotlivým modelům naleznete zde -> www.bedabarefoot.cz/katalog

 

What do the abbreviations in our model names stand for?

W = velcro fastener (if there is stated ,,W” in the name of the model, the model is made with velcro (e.g. BF 0001/W/M), if „W” is missing in the name of the model (e.g. BF 0001/M), the model is made with laces („W” in the name of the model does not relate with width of the shoes)

M = membrane (if there is stated ,,M” in the name of the model, the model is made with membrane (e.g. BF 0001/W/M)    

/2 = if there is stated „/2” in the name of the leather model, the model is made with a narrower cut in the heel (ankle) area, e. g. BF 0001/W/M/2 (if „/2” in the name of the model is missing, the model is made in a standard cut). *Currently it is possible to choose between the standard cut or the narrower cut in the heel (ankle) area at our mid-cut leather model only, but the difference is only in the cut of the heel (ankle) area, inner measurements are same for both these options. All our other barefoot models are currently always made only in one cut, and it is not possible to choose between the standard cut or the narrower cut. Anyway, each specific model has its own design solution and there are models which can fit to the narrower heel (ankle) better than other models.     

SO = smooth leather + toe cover (e. g. BF 0001/W/M/SO = velcro, membrane, smooth leather + toe cover); BF 0001/W/M/SO/2 = velcro, membrane, smooth leather + toe cover, narrower cut; BF 0001/M/SO = laces, membrane, smooth leather + toe cover, etc.)  

NUB = nubuck leather + toe cover (e.g.  BF 0001/W/M/NUB)

*If „SO” or „NUB” are missing in the name of the leather model, the model is always made of velour leather.  

N = low-cut model – e. g. BF 0001/W/N = low cut leather model with velcro (velour leather); BF 0001/W/N/SO = low-cut leather model with velcro (smooth leather and toe cover); BF 0001/N – low-cut leather model with laces (velour leather), etc. 

BA = ballerinas (textile) – e. g. BF 0001/BA or BF 060010/BA

BA/K = ballerinas (leather) – e. g.  BF 0001/BA/K

ST/BA = ballerinas (mesh) – e. g. BF 0001/ST/BA

V = e. g. BF 060754/V – leather mid-cut model for first walking with laces

TS = leather with pattern or glittering leather (e. g. BF 060754/W/N/TS – low-cut model for first walking made of leather with pattern and velcro; the model BF 0001/W/M/TS, etc.) 

SD = sandals (e. g. BF 0001/SD/W)   

NP = neoprene (e. g. BF 0001/SD/W/NP)

SK = combination of leather and other used material (leather or synthetic material) – e. g. BF 0003/SK/W

1W = 1x velcro – e. g. BF 0001/SK/1W

ST = mesh (e.g.  BF 0001/ST/W – mesh sneakers with velcro)

O = toe cover (e. g. BF 0001/ST/W/O – mesh sneakers with toe cover)

SOFT = softshell (e. g. BF 0001/W/N/SOFT)

VGN = knitted fabric (e. g. BF 0001/VGN/W)

TEX = textile (e. g. BF 0001/TEX/W)

OP = shoes are made with reinforced/fixed heel (e. g. BF 060010/W/OP, BF 0001/W/M/OP, etc.)

02/SLIM = slim textile slippers (BF 060010/W/02/SLIM) – currently the only one model in our offer, which has narrower inner measurements (including toe area) than our other barefoot models 

PF = perforation – e. g. BF 060010/W/PF

KK = leather + leather (e. g. model for adults BF 0002/KK)

MK (or VMK) = membrane + fur (It relates to winter models, e. g. BF 0001/W/MK or BF 0004/W/VMK)

Y = model with 3 straps (e. g. winter model BF 0001/W/MK/Y)

PR2 = 2 stripes applied on the sides of shoes (reflective elements) - e. g. BF 0001/W/N/PR2

NL = non-leather (e. g. the winter model BF 0004/W/MK/NL)

1WE = elastic laces + 1x velcro (e. g. the textile model BF 0001/TEX/1WE) 

More information regarding individual models available here -www.bedabarefoot.cz/katalog